Náprava historicky vzniklých a z různých důvodů nevyhovujících majetkových vztahů je problematika, se kterou se naši klienti potýkají neustále. Jedním z případů, který jsme v nedávné době řešili a ke spokojenosti všech stran úspěšně vyřešili, byl prodej pozemku pod bytovým domem, a to konkrétně za situace, kdy pozemek patřil městu a bytový dům (resp. jeho společné části) byl ve spoluvlastnictví vlastníků v domě vymezených bytových jednotek, kterých bylo několik desítek. Vzhledem k tomu, že prodej pozemku do spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek s ideálními podíly shodnými jako jsou jejich ideální podíly na budově, resp. společných částech, by byl administrativně mimořádně složitý, ne-li prakticky neuskutečnitelný, a pozemek by se ani tak bez změny prohlášení vlastníka patrně nestal „společnou částí“ automaticky náležící k jednotce, zvolili jsme prodej pozemku do vlastnictví společenství vlastníků jednotek. Ačkoliv právo SVJ nabývat majetek je ze zákona značně omezené, již dříve odborná literatura z ust. § 1195 odst. 1 občanského zákoníku („Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.“) dovodila, že ve vlastnictví SVJ může být nejen např. pozemek s bytovým domem bezprostředně sousedící, ale i pozemek pod domem samotným. Tento závěr potvrdil i Krajský soud v Praze ve svém rozsudku č. j. 38 C 139/2016-53. (V současnosti se samozřejmě budou v ideálním případě vymezovat jednotky již v pozemku, jehož součástí je bytový dům…) Přesto dle našich informací katastrální úřady odmítaly vklady vlastnického práva k těmto pozemkům ve prospěch SVJ povolit. O tom, že vklad nelze povolit, jsme byli v případě, který řešil náš klient, vyrozuměni před několika dny i my v rámci „seznámení s podklady“ pro rozhodnutí katastrálního úřadu. Na základě našeho písemného vyjádření však katastrální úřad „v souvislosti s rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 38 C 139/2016-53 a po konzultaci s orgány metodiky a kontroly změnil svoje stanovisko k podanému návrhu na vklad“ a povolení vkladu vlastnického práva SVJ k pozemku by tak nyní nemělo nic bránit.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti