Na naši advokátní kancelář se obrátilo město, které coby veřejný zadavatel stanovilo jako podmínku k prokázání technické kvalifikace předložení provedených stavebních prací ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a které v rámci daného zadávacího řízení stálo před otázkou, zda může dodavateli uznat stavební práce, které provedl jeho předchůdce (nyní již zaniklá obchodní společnost) – či zda má tohoto dodavatele z účasti v zadávacím řízení vyloučit.

K této problematice se přitom již vyslovil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, z jehož rozhodovací praxe plyne, že v případě právního nástupnictví lze dříve poskytnuté stavební práce, dodávky nebo služby považovat za stavební práce, dodávky nebo služby nástupnické právnické osoby pouze za předpokladu, kdy skutečnosti a dokumenty jasně prokazují, jakým způsobem k právnímu nástupnictví došlo – k tomu viz rozhodnutí Úřadu ze dne 9. 4. 2014, č. j. ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/Dma. V tomto rozhodnutí Úřad doplnil, že pro posouzení naplnění požadavků kladených na kvalifikaci dodavatelů nestačí, že dodavatel v rámci své nabídky předloží čestné prohlášení objednatele o splnění služeb, dodávek nebo stavebních prací, když z ostatních (veřejně přístupných) informací plyne, že tento dodavatel předloženou významnou službu, dodávku či stavební práce v požadovaném rozsahu neplnil – a de iure ani plnit nemohl.

Lze tak konstatovat, že je nepochybně možné a přípustné, aby přeměněná právnická osoba (dodavatel) prokazovala splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím jí předcházející právnické osoby, jejímž je právním nástupcem. Vždy však musí být jasně prokázáno, že tato přeměněná právnická osoba je skutečně právním nástupcem předchozí právnické osoby, jejímž prostřednictvím naplnění požadavků kladených na technickou kvalifikaci prokazuje.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti