Novela občanského zákoníku, která usiluje o omezení dětských dluhů, nabývá účinnosti také 1. července 2021 a na obce a školy může mít vliv především změna u ustanovení týkající se náhrady škody způsobené nezletilými. Dosavadní právní úprava vycházela z toho, že nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, nahradí způsobenou škodu, pokud byl způsobilý ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Společně a nerozdílně s ním byl k náhradě škody povinen ten, kdo nad ním zanedbal náležitý dohled. Pokud škůdce (nezletilý) nebyl povinen k náhradě, pak hradil škodu ten, kdo nad škůdcem zanedbal dohled. Nově se zavádí konkrétní hranice, a to 13 let. Nezletilý mladší 13 let bude za jím způsobenou škodu odpovědný pouze tehdy, pokud způsobil tuto škodu činem povahy úmyslného trestného činu nebo je-li to spravedlivé se zřetelem k jeho majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného. Primární odpovědnost je však na osobě, která nad nezletilým zanedbala náležitý dohled. Nebude-li osoba mladší 13 let ani osoba nad ní vykonávajícího dohled odpovědná za způsobenou škodu, může být založena odpovědnost rodičů za náhradu škody, je-li to spravedlivé se zřetelem k jejich majetkovým poměrům a majetkovým poměrům poškozeného.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti