Klienti se na nás pravidelně obrací v souvislosti s projekty výstavby nové vodohospodářské infrastruktury. Často se jedná o smluvní zajištění možnosti vybudovat nové hlavní rozvody na pozemcích jiných vlastníků (nezbytné souhlasy dle stavebního zákona) a následně o ujednání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě či o darování nebo koupi příslušné části dotčeného pozemku. Zároveň obce často řeší, jak s vlastníky domů, které bude možné napojit na nový vodovod či kanalizaci, smluvně upravit vybudování potřebné přípojky.

Samozřejmě je stěžejní, kdo bude výstavbu přípojky hradit, za jakých podmínek bude realizována a kdo bude jejím vlastníkem, což je podstatné zejména pro budoucí opravy a platbu souvisejících nákladů. Někdy bývá odlišováno, že tzv. veřejnou část přípojky (v rozsahu, kde se nachází pod veřejným prostranstvím, a to po plot pozemku u domu) provádí obec, kdežto tzv. soukromou část přípojky vlastník. V tomto je přitom třeba brát v potaz, že je-li přípojka tvořena jediným potrubím, pak nelze (bez rozpoznatelného technického předělu) identifikovat dvě samostatné věci, a tedy mít dva vlastníky. Do všeho někdy vstupují též dotační podmínky, dle nichž musí majetek pořízený z dotace (což mohou být v závislosti na projektu též jednotlivé přípojky) po stanovenou dobu ve vlastnictví příjemce dotace – obce. Poté je třeba s vlastníky domů ujednat, jakým způsobem jim budou přípojky po uplynutí stanovené doby převedeny do vlastnictví. Řešíte-li obdobné záležitosti, neváhejte se obrátit na naši kancelář.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti