Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku (publikovaném ve Sbírce rozhodnutí pod č. 4306/2022 Sb. NSS) sjednotil odlišná postavení k účastenství společenství vlastníků jednotek ve stavebním řízení. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Magistrátu města Plzně, když Nejvyšší správní soud uvedl, že ke společenství vlastníků jednotek je třeba přistupovat jako k účastníku řízení podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona (tj. jako k osobě, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno).

To znamená, že společenství může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud se může společné povolení přímo dotknout spravované společné části domu či pozemku.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti