Na naši advokátní kancelář se pravidelně obracejí menší obce i větší města se žádostí o spolupráci při vydávání územních opatření o stavební uzávěře. Poskytujeme tak konzultace k procesním otázkám, k obsahu územního opatření o stavební uzávěře i k rozhodnutí o námitkách. Stejně tak jsme připraveni poskytnout stanovisko ke komplikované a dosud soudy podrobněji neřešené problematice finančních náhrad za omezení vlastnického práva v důsledku vydání stavební uzávěry. 

S procesem vedoucím k finálnímu rozhodnutí o stavební uzávěře, která je vydávána v přenesené působnosti a o níž rozhoduje rada obce a v obcích bez rady (poněkud nezvykle) zastupitelstvo obce, je spojena řada požadavků, které poměrně komplikují využití tohoto nástroje. Úprava ve stavebním zákoně (§ 97 a násl.) je navíc stručná a je třeba v mnohém vycházet z obecné právní úpravy obsažené ve správním řádu (zejména § 171 a násl. správního řádu), neboť územní opatření o stavební uzávěře je vydáváno ve formě opatření obecné povahy (obdobně jako územní plán, u něhož je však proces pořízení a jeho jednotlivé fáze upraven podstatně detailněji).  

Významnou povinností je přitom dosažení dohody s dotčenými orgány, jejichž okruh není blíže specifikován, jejichž stanoviska – třeba i neurčitá, neodůvodněná či nelogická – nemohou být rozhodujícím orgánem samostatně překonána a které tak mohou vydání stavební uzávěry po dlouho dobu blokovat. Zároveň je nutné především všem dotčeným vlastníkům i široké veřejnosti umožnit, aby se k návrhu vyjádřili (ve formě námitek či připomínek), a posléze připravit rozhodnutí o námitkách a vypořádání připomínek. V té souvislosti lze poznamenat, že se, bohužel, v rámci přezkumu na úrovni správních soudů i krajských úřadů někdy setkáváme i s nadmíru přísnými nároky kladenými na odůvodnění vlastní stavební uzávěry či rozhodnutí o námitkách. 

Uvažujete-li o vydání stavební uzávěry a máte-li zájem o související právní poradenství, neváhejte nás kdykoli kontaktovat. 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti