<p style="text-align: justify;">Naši klienti mívají v&nbsp;nastalé bouřkové sezóně problém se zajišťováním bezpečnosti jejich místních komunikací, konkrétně s&nbsp;prevencí rizika padajících větví a stromů. Setkali jsme se s&nbsp;případy, kdy zanedbané stromy vyrůstaly z&nbsp;pozemku, na kterém byla umístěna samotná místní komunikace, přičemž vlastníkem pozemku byla právnická osoba odlišná od obce, jíž patřila místní komunikace (s těmito relikty minulého režimu se rovněž ve své praxi setkáváme velmi často). Zanedbanou péči o stromy ohrožující provoz po dané místní komunikaci bylo v&nbsp;tomto případě možné vyřešit spolu s&nbsp;problematickými vlastnickými vztahy, a to prostřednictvím vyvlastnění pozemku pod místní komunikací postupem dle speciálního vyvlastňovacího důvodu uvedeného v&nbsp;ust. § 17 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“).</p> <p style="text-align: justify;">Častější je však samozřejmě situace, kdy obecní komunikace vede po pozemku obce a provoz na ní je ohrožován zanedbanými stromy na pozemcích sousedících s&nbsp;komunikací. Na tyto situace naštěstí pamatuje ust. § 35 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, podle nějž smí silniční správní úřad uložit majiteli pozemku, z nějž stromy vyrůstají, povinnost strpět provedení nezbytných opatření na jeho stromech, případně – je-li špatný stav stromů způsoben zanedbáním péče o ně ze strany jejich majitele – může silniční správní úřad majiteli tohoto pozemku uložit dokonce povinnost, aby on sám na své náklady sjednal nápravu. Rozhodnutí silničního správního úřadu pak může být vymoženo v&nbsp;rámci správní exekuce, s&nbsp;čímž samozřejmě rovněž dokážeme silničnímu správnímu úřadu pomoci.</p>
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti