Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 16. 6. 2022, sp. zn. I. ÚS 2853/21 opětovně zabýval problematikou úrazu na chodníku a odpovědnosti za újmu jím způsobenou. Vytkl v něm Nejvyššímu soudu to, že se zabýval pouze otázkou toho, zda závady ve schůdnosti zmíněného chodníku byly předvídatelné či nikoliv. Podle Ústavního soudu však nelze odpovědnost za závady ve schůdnosti chodníku vztahovat pouze k situacím, kdy jde o nepředvídatelné závady ve schůdnosti. Soudy by se měly zabývat i tím, zda vlastník pozemní komunikace udržoval komunikaci ve stavu umožňujícím bezpečný pohyb osob. To však Nejvyšší soud neučinil a omezil se pouze na posouzení otázky, zda šlo o nepředvídatelné závady ve schůdnosti či nikoliv. Proto Ústavní soud rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušil a ten se tak věcí znovu zabývat. Hlavním smyslem novely je podpora tzv. částečných úvazků, neboli slovem zákoníku práce pracovních poměrů s kratší pracovní dobou. Podpora bude fungovat na bázi slevy na pojistném, a to pro pracovní úvazky s pracovní nebo služební dobou v rozsahu 8 až 30 hodin týdně a bude se vztahovat na vybrané zaměstnance, kterými jsou např. zaměstnanci starší 55 let, zaměstnanci pečující o dítě mladší 10 let, studenti, osoby mladší 21 let či některé osoby se zdravotním postižením. U osob mladších 21 let není nezbytné splnit podmínku kratší pracovní doby.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti