Jedné z našich klientských obcí jsme pomáhali upravit program na poskytování dotací (příspěvků) obyvatelům obce. Cílem bylo nastavit pravidla tak, že dotace může být poskytnuta nejen občanům s trvalým pobytem (tak jak to obec měla nastaveno dosud), ale všem těm, ze kterých má obec příjem od státu v rámci rozpočtového určení daní.  

Právní úprava daňových příjmů obcí je obsažena v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní. Konkrétně ve vztahu k daňovým příjmům krajů a obcí upravuje zmíněný zákon rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní z příjmů a daně z nemovitých věcí. Daňové příjmy obcí a krajů neuvedené v zákoně o rozpočtovém určení daní upravují zvláštní zákony. Daňové příjmy obcí jsou konkrétně specifikovány v § 4 zákona o rozpočtovém určení daní, kde vedle stanovení výnosů a podílů na jednotlivých daních, je stanoveno pravidlo, podle kterého zdroje se pro účely propočtů stanovuje počet obyvatel obce – konkrétně se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku. Nelze nechat bez povšimnutí, že v případě obcí a stanovení počtu obyvatel obcí se z údajů Českého statistického úřadu vychází pro potřeby rozpočtového určení daní, avšak nikoliv již  pro účely odměňování zastupitelů, tam se vychází z údajů od Ministerstva vnitra. Údaje o počtu obyvatel v jednotlivých obcích, které zveřejňuje Český statistický úřad, představují statistický demografický ukazatel bez přímé vazby na evidenci (registr) obyvatel, kdy tyto údaje zahrnují mj. také cizince s vízy nad 90 dnů, cizince s přiznaným azylem, občany zemí EU s  přechodným pobytem na  území ČR a  občany třetích zemí s  dlouhodobým pobytem. 

Lze shrnout, že při přerozdělování výnosu sdílených daní obcím se vychází z údajů o počtu obyvatel ČR vedených Českým statistickým úřadem, do kterého se zahrnují i cizinci – kromě těch s trvalým pobytem i cizinci s vízy nad 90 dnů, cizinci s přiznaným azylem, občané zemí EU s  přechodným pobytem na  území ČR a  občané třetích zemí s  dlouhodobým pobytem. Poskytnutí finančních prostředků je na úvaze obce a jejích prioritách – okolnost, za které cizince obec dostává prostředky z rozpočtového určení daní, lze přitom jistě vzít v potaz. 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti