Ano, obec může zatížit vyšší daní z nemovitostí jen průmyslové objekty či logistická centra na území obce prostřednictvím místního koeficientu.

Právní úprava obsahuje zmocnění obcí k vydání obecně závazné vyhlášky, kterým může buď pro všechny nemovité věci na území celé obce, nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit jeden místní koeficient v rozmezí 1,1 až 5 s přesností na jedno desetinné místo.

Dlouho panoval spor mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem vnitra o to, zda lze pod pojem "jednotlivá část obce" podřadit i např. jen jednotlivé pozemky zahrnující typicky průmyslové či logistické areály, přičemž jedna přezkoumávaná obecně závazná vyhláška se dostala až k Ústavnímu soudu, který v červenci vydal svůj nález pod sp. zn. Pl. ÚS 24/23. Ústavní soud odmítl výklad Ministerstva vnitra se závěrem, že za jednotlivou část obce lze považovat i konkrétní nemovité věci (pozemky či stavby). Obce tedy mohou, jsou-li pro to dány důvody, stanovit místní koeficient i pro jednotlivé pozemky (např. právě průmyslové areály či logistická centra).

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti