Krajský soud v Brně se ve svém rozsudku ze dne 20. 10. 2020, č. j. 31 A 274/2017-102 zabýval ustanovením § 84 odst. 4 zákona o obcích. To totiž umožňuje zastupitelstvu obce vyhradit si další pravomoc v samostatné působnosti mimo pravomoci výslovně svěřené radě obce. Zastupitelstvo obce v řešeném případě přijalo usnesení následujícího znění: „Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo zřizovatele příspěvkové organizace potvrdit, či zamítnout návrh RM na vyhlášení konkursu na ředitele příspěvkové organizace v souladu s § 166 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., pokud vyhlášení konkursu nebylo na návrh České školní inspekce.“

Tuto pravomoc však zákon svěřuje radě obce. Daná obec však namítala, že omezení možnosti zastupitelstva atrahovat si pravomoc vyhrazenou radě odporuje Ústavě, což je i v odborné veřejnosti v posledních letech tématem diskuze.

Krajský soud však v rámci svého rozsudku dospěl k závěru, že ustanovení § 84 odst. 4 zákona o obcích představuje přiměřené omezení ústavně zaručeného práva obce na územní samosprávu a je tak podle něj v souladu s ústavním pořádkem. Pokud si poté zastupitelstvo obce vyhradilo právo zřizovatele příspěvkové organizace potvrdit, či zamítnout návrh rady obce na vyhlášení konkursu na ředitele příspěvkové organizace v souladu s § 166 odst. 3 školského zákona, vyhradilo si tím pravomoc, která spadá do vyhrazených pravomocí rady obce podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích. Zastupitelstvo obce si proto tuto pravomoc vyhradit nemohlo.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti