<p style="text-align: justify;">Občan podal na obec žalobu na ochranu osobnosti z důvodu, že obecní policií umístěná fotopast měla dle jeho názoru zasahovat do jeho osobnostních práv, neboť snímala malou část jeho pozemku, přiléhajícího k obydlí (nikoliv obydlí samotné). Údajně tak mělo dojít k neoprávněnému a nepřiměřenému zásahu do soukromí tím, že fotopast ze své povahy pořizuje snímky při zaznamenání pohybu, přičemž část pozemku občana navazovala na příjezdovou komunikaci. Občan požadoval u soudu odstranění fotopasti a náhradu nemajetkové újmy v řádech desítek tisíc. Soud žalobu občana zamítl, avšak bylo třeba předložit důkazy, na základě kterých obec doložila, že chrání svá majetková práva ke konkrétním objektům a věcem, přičemž důvody pro tuto ochranu převážily nad zájmem na ochranu soukromí. Soud shledal zvolené technické řešení za přiměřené a minimalizující zásahy do soukromí osob. Je proto třeba v případě umísťování fotopastí či kamerových systémů zvážit, zda nemůže dojít k nepřiměřenému zásahu do soukromí jiných osob a zda bude mít v případě sporu obec dostatek důkazů k prokázání vlastního zájmu. Další možností je, aby fotopast provozovala obecní policie na základě zákonného zmocnění v zákoně o obecní policii k monitorování veřejného prostranství, avšak v takovém případě by nemělo docházet k záznamu soukromých nemovitostí. V praxi si obce nejčastěji pořizují fotopasti pro ochranu před vznikem nelegálních skládek, ochranu dětských hřišť či pro hlídání kontejnerových míst, aby nedocházelo k neoprávněnému odkládání odpadu.</p>
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti