Stejně jako v loňském roce byl přijat zákon o mimořádném příspěvku při karanténě – tzv. izolačka. Smyslem tohoto příspěvku, který se poskytuje při karanténě nařízené zaměstnanci, jemuž vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, je motivace občanů, u nichž byla prokázána nákaza onemocněním COVID-19, hlásit své rizikové kontakty. Příspěvek činí 370 Kč a je poskytován nejdéle po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény.

Příspěvek náleží všem zaměstnancům, kterým na něj vznikl nárok, a to i zpětně, pokud jim byla nařízena karanténa po 30. listopadu 2021 a tato karanténa trvala alespoň v den nabytí účinnosti zákona.

V souvislosti s kompenzačním bonusem tento zákon obsahuje i letos opatření zmírňující dopady do rozpočtů obcí, kdy jim přiznává příspěvek ze státního rozpočtu za každé bonusové období, kdy je kompenzační bonus poskytován. Příspěvek ve výši čtyř pětin podílu obcí není účelově určen a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem, měl by být převeden obci od kraje do 5 pracovních dnů od připsání příspěvku na účet kraje, kterému tento příspěvek zasílá Ministerstvo financí vždy k patnáctému dni kalendářního čtvrtletí.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti