Ačkoliv jsou územní samosprávné celky povinny zveřejnit vyhlašované právní předpisy mj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, ne vždy je tato povinnost v praxi splněna, v důsledku čehož jsou adresáti především obecně závazných vyhlášek omezeni v možnosti seznámit se s obsahem vydaných obecně závazných vyhlášek. To potvrzoval i Ústavní soud ve svých nálezech, kdy se vyslovoval pro zavedení jednotného místa, kde by docházelo k publikování právních předpisů obcí a krajů.

Nový informační systém bude nástrojem pro vyhlašování právních předpisů obcí a krajů (zejména pak obecně závazných vyhlášek a nařízení), správcem informačního systému bude Ministerstvo vnitra. Text právního předpisu bude územním samosprávným celkem zasílán v otevřeném a strojově čitelném formátu, rovněž budou zasílána metadata prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky zřízené Ministerstvem vnitra. Platnosti pak tyto právní předpisy nabydou zveřejněním v této Sbírce.

Do 3 let po nabytí účinnosti tohoto zákona bude nezbytné v rámci Sbírky právních předpisů zveřejnit i právní předpisy vydané před 1. lednem 2022.

V souvislosti s přijetím tohoto zákona se mění i právní předpisy, které obsahují zmocnění pro vydávání právních předpisů včetně zákona o obcích a zákona o krajích.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti