Cílem zákona by měla být podpora snazšího a rychlejšího budování dočasných staveb pro ubytování a vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny. Zákon definuje pojem tzv. nezbytné stavby, která je stavbou dočasnou, a její trvání nesmí přesáhnout 3 roky. Stavebníkem takové stavby může být stát, příspěvkové organizace, kraje, obce a jimi zřízené a založené právnické osoby. Zákon mj. upravuje zvláštní postup v případě rozhodování o výjimce z ustanovení územního plánu nebo regulačního plánu, která znemožňují umístit nezbytnou stavu na pozemku v zastavěném území, zastavitelné ploše nebo ploše přestavby, a to v plochách se stávajícím nebo požadovaným způsobem využití bydlení, rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, smíšených obytných, výroby a skladování a smíšených výrobních. Tato pravomoc náleží radě obce, resp. zastupitelstvu obce tam, kde se rada nevolí.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti