Vydání požárního řádu je jedním z úkolů zabezpečení požární ochrany v obci. Požární řád musí být vydán v podobě obecně závazné vyhlášky – toto pravidlo stanoví zákon o požární ochraně. Co se týká náležitostí požárního řádu, ty jsou vymezeny v nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně. Tyto náležitosti spočívají především v uvedení údajů o jednotce sboru dobrovolných hasičů obce, způsobu a podmínek zabezpečování požární bezpečnosti, způsoby nahlašování požárů a zdroje vody pro hašení požárů apod.

Patrně nejproblematičtějším aspektem požárního řádu je právě stanovení zdrojů vody pro hašení požárů v případě, že jako zdroj vody pro hašení požárů má být použit rybník. Byť právní předpisy žádné požadavky na zdroje vody pro hašení požárů neupravují, nelze uzavřít, že zdroje vody pro hašení požárů nemusí splňovat žádné předpoklady. Požadavky pro stanovení zdroje vody pro hašení požárů stanoví technická norma. Ačkoli technická norma není obecně závazná, obec při vydávání požárního řádu, resp. při vymezení zdrojů vody pro hašení požárů, musí vycházet a jako takovou respektovat. Základními požadavky této normy jsou především požadavky na dostačující přístup k rybníku, dále dostatku vody a stanovení odběrného místa tak, aby bylo možné nabírat požární vodu bez nečistot. Pro úplnost je vhodné uvést, že zdroj vody pro hašení požárů musí všechny požadavky technické normy splňovat po celou dobu a obec by měla jejich splnění pravidelně zkoumat. Řešíte-li podobné záležitosti, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář, rádi Vám poradíme.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti