Novela vztahující se na příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky doplňuje možnost poskytování tzv. stravenkového paušálu některým zaměstnancům i u těch zaměstnavatelů, kteří provozují vlastní stravovací zařízení. Poskytnutí stravenkového paušálu zaměstnanci je možné v situacích, kdy zaměstnanci, kterému nelze ve vlastním stravovacím zařízení organizace zajistit stravu odpovídající jeho zdravotnímu stavu, kdy zaměstnanec na základě rozhodnutí organizace vykonává v pracovní době práci pro organizaci mimo pracoviště na jiném dohodnutém místě, kdy odběr hlavního jídla, případně dalšího hlavního jídla spadá do doby, a kdy vlastní stravovací zařízení organizace nepracuje, nebo je vlastní stravovací zařízení organizace mimo provoz. Krajský soud v Brně se ve svém rozsudku ze dne 20. 10. 2020, č. j. 31 A 274/2017-102 zabýval ustanovením § 84 odst. 4 zákona o obcích. To totiž umožňuje zastupitelstvu obce vyhradit si další pravomoc v samostatné působnosti mimo pravomoci výslovně svěřené radě obce. Zastupitelstvo obce v řešeném případě přijalo usnesení následujícího znění: „Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo zřizovatele příspěvkové organizace potvrdit, či zamítnout návrh RM na vyhlášení konkursu na ředitele příspěvkové organizace v souladu s § 166 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., pokud vyhlášení konkursu nebylo na návrh České školní inspekce.“

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti