Pro obce samotné se v tomto zákoně z faktického významu nic zásadního nemění, již nyní platila nevyvratitelná právní domněnka (za použití sousloví „platí“), že stát a územní samosprávný celek nemají skutečného majitele, nově bude kategoricky stanoveno, že stát, územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku skutečného majitele nemají. U školských právnických osob zřízených mj. územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, stejně tak u právnických osob, ve kterých má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na hlasovacích právech obec, se však v zákoně z nevyvratitelné právní domněnky stává domněnka vyvratitelná (použitím sousloví „má se za to“). Dále dochází k vypuštění výjimek např. pro honební společenstva a společenství vlastníků jednotek. 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti