Stále častým dotazem, se kterým se klienti z řad obcí na nás obracejí, je dotaz, zda obce mohou při prodeji pozemků určených k výstavbě rodinných domů při výběru zvýhodnit zejména místní mladé občany, a jak nejlépe z pohledu obce prodej pozemku ošetřit tak, aby k výstavbě rodinných domů na pozemcích skutečně došlo (ideálně do určité doby).

Pokud obec chce upřednostnit kandidáty, kteří opravdu budou v nejbližším časovém úseku stavět rodinný dům, pak tato podmínka není diskriminační (obec tím sleduje legitimní zájem na rozvoji svého území a zajištění bytových potřeb). Naplnění podmínky výstavby rodinného do určité doby je třeba řádně zabezpečit prostřednictvím kupní smlouvy – tedy v záměru je vhodné uvést i tyto podmínky kupní smlouvy. To je možné několika možnými způsoby, kdy jimi může být např. smluvní pokuta popř. navýšení kupní ceny v případě, že kupující nezíská povolení k užívání stavby rodinného domu v určitém časovém období, využití nejrůznějších věcných práv – např. zákaz zatížení a zcizení, zřízení předkupního práva či práva zpětné koupě - ideálně pak vytvořit kombinaci těchto různých ujednání, aby byly pro obec co nejvýhodnější. Pro tyto účely je tedy třeba dbát důrazu především na řádné sepsání kupní smlouvy. Co se týče prodeje pozemku přednostně občanům obce, toto kritérium bylo několikrát potvrzeno judikaturou českých soudů jako diskriminační (byť např. v oblasti odpadového hospodářství je toto kritérium shledáváno jako legitimní). Podmiňovat prodej pozemků faktem, že kupující je občanem obce, je tak dle našeho názoru stále a priori nemožné (minimálně problematické). Možné však je podmiňovat tento prodej budoucím trvalým pobytem kupujícího nebo jeho rodinných příslušníků v postaveném rodinném domě po určité časové období, např. 5 let, (zde by již dle našeho názoru nešlo o nepřípustné zvýhodnění občanů obce, ale zajištění účelu prodeje parcel – prodej za účelem vlastního bydlení kupujícího, což lze považovat za legitimní cíl.). Přednostní prodej pozemku osobě, která nevlastní žádnou nemovitost, nelze považovat za diskriminační, neboť v tom lze spatřovat legitimní cíl řešení bytových potřeb občanů.

Pokud řešíte podobné otázky, neváhejte se na nás obrátit – s vhodným nastavením smluvních podmínek při prodeji pozemků máme bohaté zkušenosti.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti