Pravnik_roku_ikony11
právnická firma roku 2017
právnická firma roku 2016
právnická firma roku 2015
Dlouhodobá spolupráce
 • S klientem je podepsána smlouva, kde jsou vyjmenováni zástupci obce, kteří mají oprávnění komunikovat s KVB.
 • Představitelé obce mohou práci zadávat e-mailem, po telefonu nebo na osobních schůzkách.
 • Každý klient má přiděleného právníka, obeznámeného se všemi řešenými případy v obci.
 • Kromě toho lze využít stálé asistence na telefonu a kdykoli požádat o pomoc.
Dodací lhůta
 • V termínu stanoveném klientem
 • Přednostní do 5 pracovních dnů
 • Expresní do 24 hodin
Vyúčtování
 • Měsíční – klient má průběžnou kontrolu nad odvedenými pracemi.
 • Čas počítáme po 10minutových časových jednotkách.
 • Nevyčerpané hodiny se převádějí do následujících měsíců.
Balíčky služeb
 • Mezi jednotlivými balíčky služeb lze přecházet v průběhu trvání smlouvy.
Výpovědní doba
 • 1 měsíc
Jednorázová spolupráce
 • Klient nás kontaktuje telefonicky nebo e-mailem.
 • Vyžádáme si zaslání podkladů pro posouzení případu.
 • Stanovíme maximální počet hodin, který na řešení případu potřebujeme.
 • Po schválení rozpočtu ze strany klienta zpracujeme požadavek.
 • Výsledná fakturace odpovídá skutečně odpracovaným hodinám (nikdy nepřesáhne maximální původně stanovený limit); na závěr je klientovi nabídnuta možnost dlouhodobé spolupráce v rámci balíčku služeb, kde jsou ceny příznivější.