Naši klienti z řad obcí a měst mohou využít naší pomoci též v oblasti zřizování jejich právnických osob. Jsme připraveni Vám pomoci s přípravou podkladů k založení příspěvkových organizací či společností, a to zejména s důrazem na specifika plynoucí ze zákonné úpravy pro obce a města. Kromě toho poskytujeme i právní moc v dílčích záležitostech týkající se právnických osob zřizovaných obcemi či městy.

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Vyhotovování stanovisek týkající se specifičnosti právnických osob založených obcí.
 • Poradenství klientům s různými problémy právnických osob tohoto typu.
 • Příprava podkladů k založení právnické osoby, včetně zakládacích listin, s důrazem na specifičnost právní úpravy.
 • Poradenství u specifických vztahů mezi vedením města a managmentu právnické osoby zřizované městem.

Publikační a odborná činnost členů týmu

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, PhD.

 • Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008.
 • Bytový fond v praxi obce. Starosta a občané. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2004, s. 1–26.
 • Člen legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

 • Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (č. 250/2000 Sb.). Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 292 s.

Mgr. Lukáš Rothanzl

 • Nakládání s obecním majetkem z pohledu zákona o obcích a kontrolní pravomoci Ministerstva vnitra. Veřejná správa, 2011, č. 7.
 • V letech 2004 až 2011 působil na Ministerstvu vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, kde vedl oddělení kontroly obcí a krajů.

Mgr. Viktor Kalabza

 • Nový občanský zákoník: Právnické osoby podle nových předpisů. INS. Praha: SMO ČR, 2013, č. 11, s. 12-13.

Bc. Tomáš Auer

 • Obchodní společnosti ve vlastnictví obcí a poskytování informací. Obec a finance. Praha: Triada, spol. s.r.o., 2018, č. 2.
 • Obchodní společnosti a poskytování informací podruhé. Obec a finance. Praha: Triada, spol. s.r.o., 2018, č. 3.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

 • Právo obcí a krajů v České republice. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, 408 s.
 • Obecní zřízení v České republice. In: Obce 2008–2009: výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2008. Praha: ASPI, 2008, s. 3–81.
 • Ekonomický aspekt územní samosprávy. In: Kadečka, S. (ed.): Pocta Petru Průchovi. 1. vydání. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009, s. 187–202.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti