Našim klientům jsme připraveni vyhotovit smlouvy různého typu přímo dle jejich požadavků. Od jednoduchých kupních smluv na movitou věc, až přes různé netypové smlouvy přímo na míru se zajišťovacími či utvrzovacími instituty. Poskytujeme též právní servis při převodu nemovitých věcí, ověřování podpisů nebo vyhotovování návrhů na vklad, včetně advokátní úschovy finančních prostředků. Pro obce, města a kraje jsme připraveni sepsat záměry k jednotlivým právním jednáním.

Příprava smluv pro obce a města

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Vyhotovování nejběžnějších typů smluv jako je kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva, pachtovní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o výpůjčce.
 • Příprava záměrů obcí (měst) zejména k prodeji, darovaní, pronájmu nemovitých věcí.
 • Tvorba mechanismu prodeje obecních pozemků soukromým osobám, včetně vyhotovení záměru, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné kupní smlouvy.
 • Příprava prodeje nemovitých věcí včetně vyhotovení kupní smlouvy, ověření podpisů na této smlouvě, advokátní úschovy a přípravy návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Publikační a odborná činnost členů týmu

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

 • Nový občanský zákoník: Pacht. INS. Praha: SMO ČR, 2014, č. 2, s. 13-14.
 • Nový občanský zákoník: Nájem bytu. INS. Praha: SMO ČR, 2014, č. 3, s. 10-11.
 • Nový občanský zákoník: Smlouva o dílo. INS. Praha: SMO ČR, 2014, č. 4, s. 15.
 • Nový občanský zákoník: Kupní smlouva k nemovitosti. INS. Praha: SMO ČR, 2014, č. 5, s. 21.

Mgr. Viktor Kalabza

 • Nový občanský zákoník: Novinky ve smluvním právu a nájemních vztazích. INS. Praha: SMO ČR, 2013, č. 10, s. 24-28.
 • Nový občanský zákoník a jeho dopad na obce. INS. Praha: SMO ČR, 2013, č. 6, s. 10-12.

Mgr. Tomáš Auer

 • Občanský zákoník a jeho aktuální změny. Moderní obec. Praha, 2017, č. 3, s. 68-69.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti