Využít můžete právní poradenství v oblasti školského práva. Náš tým je připravený poskytnout odbornou pomoc při zřizování školy, při jmenování či odvolání ředitele školy nebo s rozhodovací praxí ředitele školy, ve kterých se dle našich zkušeností z praxe velmi často vyskytují vady. Dále poskytujeme poradenství i pracovníkům pracujícím ve školství, a to nejen v rámci běžné agendy, ale i v případě sporů.

Právo pro školy

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Jmenování a odvolávání ředitele školy.
 • Pomoc při rozhodovací praxi ředitele školy.
 • Zakládání příspěvkové organizace a zajištění jejího každodenního chodu.
 • Pomoc při zakládání školského zařízení v jakékoliv právní formě.
 • Vytváření smluv o zřízení školského obvodu.
 • Poradenství ohledně zřizování a fungování školské rady.
 • Poradenství v pracovněprávních vztazích.
 • Problematika inkluze.
 • Zápisy do školských rejstříků.

Publikační a odborná činnost členů týmu

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

 • Puškinová, M., Rigel, F.: Správní řízení v praxi škol a školských zařízení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 620 s.
 • Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte in Řízení školy, 2017, číslo 10, str. 11-16.
 • Inkluze v regionálním školství – jak to začalo a jak to bylo potom (právní pohled) in Sociální začleňování v kontextu sociální práce, 2019, str. 218–223.

 • Judikatura Nejvyššího správního soudu: Školství (stravování, cestování, zkoušení). Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2011, roč. 17, č. 11, s. 397–400.
 • Judikatura Nejvyššího správního soudu: Školské právo od mateřinek po univerzity. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 18, č. 9, s. 301–306.
 • Školský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, 838 s.
 • Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy. Soudní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2015, roč. 21, č. 4, s. 126–128.
 • K požadavku přezkoumatelnosti rozhodnutí vysokých škol. Právní rádce, 2010, č. 11, s. 42–46.

Mgr. Jan Brož

 • Správní řád v praxi krajských úřadů – XI. ročník zimní konference/workshopu. Blok věnovaný školství. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2017, č. 4, s. 218–223.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti