Příprava smluv

Našim klientům připravujeme smlouvy různého typu, dle jejich požadavků. Připravíme Vám jak jednoduchou kupních smlouvu na nějakou movitou věc, tak třeba i různé netypové smlouvy přímo na míru, včetně zajišťovacích či utvrzovacích institutů. Poskytujeme též právní servis při převodu nemovitých věcí, a to včetně přípravy smluv, ověřování podpisů, vyhotovování návrhů na vklad, včetně advokátní úschovy finančních prostředků a souvisejícího právní poradenství. Pro obce, města a kraje jsme připraveni též vyhotovit záměry k jednotlivým právním jednáním.

Z dosavadních služeb naší kanceláře
  • Vyhotovování nejběžnějších typů smluv jako je kupní smlouva, směnná smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva, pachtovní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o výpůjčce.
  • Příprava záměrů obcí (měst) zejména k prodeji, darovaní, pronájmu nemovitých věcí.
  • Tvorba mechanismu prodeje obecních pozemků soukromým osobám, včetně vyhotovení záměru, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následné kupní smlouvy.
  • Příprava prodeje nemovitých věcí včetně vyhotovení kupní smlouvy, ověření podpisů na této smlouvě, advokátní úschovy a přípravy návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Publikační a odborná činnost členů týmu

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. • Nový občanský zákoník: Pacht. INS. Praha: SMO ČR, 2014, č. 2, s. 13-14. • Nový občanský zákoník: Nájem bytu. INS. Praha: SMO ČR, 2014, č. 3, s. 10-11. • Nový občanský zákoník: Smlouva o dílo. INS. Praha: SMO ČR, 2014, č. 4, s. 15. • Nový občanský zákoník: Kupní smlouva k nemovitosti. INS. Praha: SMO ČR, 2014, č. 5, s. 21.

Mgr. Viktor Kalabza • Nový občanský zákoník: Novinky ve smluvním právu a nájemních vztazích. INS. Praha: SMO ČR, 2013, č. 10, s. 24-28. • Nový občanský zákoník a jeho dopad na obce. INS. Praha: SMO ČR, 2013, č. 6, s. 10-12.

Bc. Tomáš Auer • Občanský zákoník a jeho aktuální změny. Moderní obec. Praha, 2017, č. 3, s. 68-69.