Poskytujeme kompletní právní poradenství při veškerých povolovacích či obdobných řízeních a postupech dle stavebního zákona. Zvláštní pozornost věnujeme řízením o odstranění černých staveb či o jejich dodatečném povolení. Samozřejmostí jsou konzultace při přípravách stavební uzávěry i nových územních plánů či jejich změn, včetně spolupráce při vypořádání námitek a připomínek. Klienty zastupujeme před soudem v řízeních o návrhu na zrušení územního plánu či jeho části. Důležitou součástí našich služeb je pravidelně též vyhodnocení rizik co do poskytnutí náhrad vlastníkům dotčeným změnou funkčního využití pozemků v územním plánu. Zároveň pro obce a města koncipujeme smlouvy se stavebníky v zájmu zajištění návaznosti na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu i finančního příspěvku na rozvoj obce (např. navýšení kapacity mateřské či základní školy).

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Zastupování obce v řízeních o umístění a povolení záměru rozsáhlé bytové výstavby. 
 • Spolupráce v souvislosti s vedením řízení o odstranění černé stavby.
 • Spolupráce při přípravě rozhodnutí o námitkách proti návrhu nového územního plánu.
 • Spolupráce při vyhodnocení územní studie zpracované na objednávku developera.
 • Spolupráce při přípravě územního opatření o stavební uzávěře podle § 97 stavebního zákona.
 • Zpracování odborného právního stanoviska k rizikům vzniku povinnosti platit náhradu za omezení vlastnického práva dle § 102 stavebního zákona.
 • Zastupování měst a obcí v soudním řízení správním o návrhu na zrušení územního plánu či jeho části.

Zkušenosti se stavebním zákonem jednotlivých členů týmu

Jan Brož

JUDr. Jan Brož, Ph.D.

 • Zastupování klientů v řízeních podle stavebního zákona, řízeních podle vyvlastňovacího zákona, řízeních podle soudního řádu správního ve vazbě na stavební právo – např. řízeních o správních žalobách proti rozhodnutí a řízeních o zrušení opatření obecné povahy (územních plánů).
 • Odborné konzultace v oblasti územního plánování (např. návrhu nového územního plánu statutárního města Brna).
 • Podíl na rekodifikaci veřejného stavebního práva – spoluautor prvotního návrhu nového stavebního zákona (součást zpracovatelského týmu KVB).
 • Poradce Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast nového veřejného stavebního práva (2020–2021).
 • Konzultant Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast nového veřejného stavebního práva (2022–2023).
 • Místopředseda a člen Pracovní komise pro veřejné právo I - komise pro správní právo č. 3 (mj. legislativní návrhy ve vztahu ke stavebnímu zákonu, jeho prováděcím právním předpisům a souvisejícím právním předpisům).
 • Člen rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví (mj. záležitosti stavebního práva).
 • Vyučující předmětu Správní právo na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity – mj. téma stavební právo.
 • Lektor veřejného stavebního práva pro soukromé školící agentury – jak stavební zákon č. 183/2006 Sb., tak i nový stavební zákon č. 283/2021 Sb.
 • Autor a spoluautor odborných článků v oblasti stavebního práva a správního práva.

Mgr. et Mgr. Michal Bouška

 • Příprava návrhu podkladů v procesu pořizování a vydávání územního opatření o stavební uzávěře.
 • Spolupráce při vypořádání námitek a připomínek k návrhu územního plánu či územního opatření o stavební uzávěře.
 • Spolupráce při zpracování a vydávání zásad pro výstavbu v obcích.
 • Koncipování smluv o spolupráci (plánovacích smluv) mezi územními samosprávnými celky a stavebníky.
 • Zastupování klientů ve správních řízeních ve věci umísťování a povolování staveb, vč. dodatečného povolování staveb.
 • Zastupování klientů před správními soudy v řízeních o návrhu na zrušení územního plánu či územního opatření o stavební uzávěře.
 • Člen zpracovatelského týmu KVB advokátní kanceláře podílejícího se na zpracování prvotního návrhu nového stavebního zákona.
Michal Bouška

David Bohadlo

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

 • Podíl na rekodifikaci českého (veřejného) stavebního práva jako člen ad hoc ustavené komise Legislativní rady vlády pro nový stavební zákon.
 • Jako zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu přednáší a zkouší mimo jiné úředníky stavebních úřadů při ověření jejich zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb. a odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 • Dlouholetá zkušenost při poskytování právní pomoci odvolacímu stavebnímu úřadu ve složitých stavebních řízeních.
 • Citace z jeho odborných publikací lze nalézt v desítkách rozsudků správních soudů včetně Nejvyššího správního soudu (např. 9 As 207/2020, 8 As 50/2018) v oblasti stavebního práva.
 • V rámci Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání se podílel na formulaci jeho stanovisek ke složitým právním otázkám i při aplikaci právních předpisů na úseku stavebního práva.
 • Přednášková činnost ke správnímu trestání ve vazbě na poruší právních předpisů v oblasti stavebního práva.
 • Spolupráce s Nejvyšším státním zastupitelstvím při zpracování metodiky ke comliance programům a vyvinění trestní odpovědnosti právnické osoby ve smyslu § 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
 • Spoluautor komentáře nového stavebního zákona.

Proč do toho jít s námi?

Jsme připraveni vám okamžitě pomoci, a k tomu je tu ještě pár dalších důvodů.

Potřebujete-li poradit v oblasti stavebního práva, napište nám

  Vaše osobní údaje jsou u nás v naprostém bezpečí. Podívejte se, jak pracujeme s osobními údaji. Odesláním formuláře souhlasíte se zařazením do naší databáze pro odesílání marketingových sdělení a novinek z firmy.

 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti