Upravit stránku

Milostivé léto

Symbolicky na výročí vzniku samostatné Československé republiky nabývá účinnosti část změnového zákona, jenž novelizuje občanský soudní řád, exekuční řád a další zákony.

Bezdoplatkové zóny

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 24. 8. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 40/17, vyhověl návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, která umožňovala obcím vydat opatření obecné povahy...

Veřejné opatrovnictví

Nejvyšší správní soud se ve svém usnesení ze dne 6. 5. 2021, č. j. Komp 3/2018-87, zabýval tím, zda je výkon funkce veřejného opatrovníka skutečně výkonem přenesené působnosti, jak stanovuje zákon o obcích či zákon o hl. m.

...
Nahoru