Jsme připraveni Vám pomoci s problematikou týkající se poskytování informací. Pro klienty vyhotovujeme zejména stanoviska týkající se šikanózního výkonu práva na informace, nad to radíme klientům, za co lze požadovat úplatu při poskytování informací, co vše lze žadateli poskytnout, případně jak chránit osobní údaje s tímto související. Dále klientům pomáháme se zpracováním podkladů pro rozhodování v této oblasti.

Přístup k informacím

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Vyhotovování stanovisek týkající se oblasti práva na informace.
 • Poradenství klientům při poskytování informací.
 • Tvorba podkladů pro rozhodování v této oblasti.
 • Poradenství při právně komplikovaných dotazech od občanů obce.
 • Zastupování klientů při neposkytnutí požadovaných informací ve správním řízení a v soudním řízení.

Publikační a odborná činnost členů týmu

Mgr. Lukáš Rothanzl

 • Metodické doporučení k postupu povinných subjektů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – Vyřizování žádostí o informace ze správních spisů. Tiskárna Ministerstva vnitra, 2009.
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2016, 1238 s.
 • Je členem rozkladové komise Ministerstva průmyslu a obchodu k zákonu č. 106/1999 Sb. a zvláštní rozkladové komise Ministerstva financí k zákonu č. 106/1999 Sb.
 • Ke dni 1. 9. 2014 byl jmenován Legislativní radou vlády ČR členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo č. 1.

Mgr. Tomáš Auer

 • Kdy účtovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace? Obec a finance. Praha: Triada, spol. s.r.o. 2017, č. 3.
 • Přelomové rozhodnutí nebo cesta do slepé uličky? Moderní obec. Praha, 2018, č. 1, s. 48.
 • Obchodní společnosti ve vlastnictví obcí a poskytování informací. Obec a finance. Praha: Triada, spol. s.r.o., 2018, č. 2.
 • Obchodní společnosti a poskytování informací podruhé. Obec a finance. Praha: Triada, spol. s.r.o., 2018, č. 3.

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

 • Judikatura NSS: Svobodný přístup k informacím in Soudní rozhledy, 2018, číslo 7-8, str. 221-225.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti