Naše advokátní kancelář dlouhodobě poskytuje komplexní odborné právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek. Pro zadavatele kompletně administrujeme zadávací řízení. Právní služby poskytujeme v souvislosti s kterýmkoli režimem veřejné zakázky a druhem zadávacího (příp. výběrového) řízení.

V případě potřeby zastupujeme zadavatele při vyřizování námitek dodavatelů. K dispozici jsme všem účastníkům řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a to jak v rovině přezkumu úkonů zadavatele, tak v řízení o přestupku. 

Zkušenosti máme rovněž se zastupováním dotovaných zadavatelů, a to jak v zadávacím řízení, tak před orgány dozoru nad rozpočtovou kázní. Mezi naše klienty patří též komerčně aktivní veřejní zadavatelé (sektoroví zadavatelé). 

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Komplexní administrace zadávacího řízení vč. přípravy kompletních zadávacích podmínek, obsluhy formulářů pro Věstník veřejných zakázek a Úřední věstník Evropské unie (TED), provedení elektronického otevírání nabídek, konstrukce hodnocení a posouzení nabídek i kvalifikace účastníků zadávacího řízení, komunikace s účastníky zadávacího řízení, apod. 
 • Právní poradenství či zastoupení zadavatele v souvislosti s podanými námitkami či zahájením řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
 • Vypracování odborných právních stanovisek týkajících se zakázkové legislativy a konkrétních postupů zadavatele. 
 • Analýza přípustnosti změn závazků ze smluv na veřejné zakázky (zpravidla v souvislosti s vícepracemi a méněpracemi, apod.).

Publikační a odborná činnost členů týmu

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 1229 s.
 • Veřejné zakázky a koncese. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1032 s.
 • Aktuální novelizace zadávání veřejných zakázek a potřeby její změny pro rok 2020 a 2021 – náprava dílčích nedostatků implementace zadávacích směrnic. Obchodněprávní revue. 2020, č. 1, s. 53-56.
 • Náležitosti nabídky jako návrhu na uzavření smlouvy podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Obchodněprávní revue. 2016, sv. 8, c. 7–8, s. 216–218.
 • The European Union support of Small and medium-sized enterprises in Czech and Slovak Republic. Brno: 1.VZPPP s.r.o., 2015, 111 s.

Mgr. Zdeněk Mandík

 • 2013-2017 člen Expertní skupiny MMR k zákonu o veřejných zakázkách.

Mgr. Tomáš Hrstka

 • Autorský dozor projektanta – kolize práv autorských, úpravy veřejných zakázek a stavebního zákona. OBEC & Finance. Praha: TRIADA, spol. s r.o., 2017, č. 5.

Přednášková činnost:

 • Obecné instituty zakázkového práva, veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení. Úřad městského obvodu Pardubice I., 2017.
 • Veřejné osvětlení a veřejné zakázky. Konference CANDELA 2017.
 • Rozostřená linie mezi koncesemi a běžným pachtem či nájmem. Právní konference Svazu měst a obcí České republiky, 2020.

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

 • 2014-2018 člen Pracovní skupiny pro řešení aplikace zákona o veřejných zakázkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti