Veřejné zakázky z pohledu dodavatele i zadavatele

Dlouhodobě poskytujeme právní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek. Problematiku zadávání řeší naši právníci doslova denně. Spolehlivě vám tak pomůžeme, ať jste se setkali s jakýmikoli problémy.

S klientem si rádi o věci promluvíme a přiblížíme mu možná řešení. Po vzájemné dohodě pak s odborností a hlubokými zkušenostmi poskytneme požadovanou právní službu.

Vládneme paragrafům, ale s klienty vždy mluvíme lidskou řečí.

Potřebujete rychlou právní radu?

Naši odborníci z KVB advokátní kanceláře se vám prostřednictvím on-line poradny ozvou do druhého dne, ať už stojíte na straně dodavatele, či zadavatele.

S čím vám pomůžeme?

Vezmeme si na starost vše potřebné –prověříme vaše dosavadní postupy, připravíme pro vás zadávací dokumentaci, námitky či cokoli bude potřeba. Komunikaci a předávání podkladů řešíme operativně podle vašich požadavků (samozřejmě zejména online).

Pomoc s přípravou nabídky

Dodavatelům rádi poradíme s tvorbou podkladů pro jejich nabídky, a to v rámci jakéhokoli režimu i druhu zadávacího řízení.

Ochrana klienta

Poškodil-li vás postup zadavatele nebo naopak obdržíte námitky proti vašim úkonům, zpracujeme náležité podání k zajištění vaší ochrany.

Poradenství pro „dotované“ zadavatele

Rádi si vezmeme na starost administraci zadávacího řízení, příp. poradenství související s úkony zadavatele.

Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku

Prověříme přípustnosti změn závazků ze smluv na veřejné zakázky (zejména kvůli vícepracím a méněpracím).

Kdo si to vezme na starost?
Seznamte se s členy našeho týmu.

Mgr. Tomáš Hrstka

Mgr. Tomáš Hrstka

S čím už jsme si dokázali poradit?
Naše zkušenosti a erudice dokládají naše úspěchy. Na kontě máme desítky úspěšných spoluprací.

Odborná právní stanoviska pro Ministerstvo vnitra ČR

Náš tým vypracovával dvě odborná právní stanoviska pro Ministerstvo vnitra ČR, v nichž byla posuzována oprávněnost a legalita změny závazků ze smlouvy na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je realizace projektů e-Sbírka a e-Legislativa. Stávající hodnota této veřejné zakázky se pohybuje okolo 600 mil. Kč bez DPH.

Nová budova Ekonomické fakulty VŠB-TUO

Zajistili jsme komplexní administraci otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce spočívající ve výstavbě nové budovy Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Vybrán byl dodavatel, který předložil nabídku s cenou 808 mil. Kč bez DPH a projekt v současné době úspěšně probíhá.

Obrana dodavatele poškozeného zadavatelem při krizovém zadávání

Pro dodavatele podnikajícího v oblasti nakládání s odpady náš tým vypracoval odborné právní stanovisko k možnostem obrany proti postupu zadavatele, který zadává veřejnou zakázku mimo zadávací řízení na základě výjimky týkající se krizového zadávání. Ačkoli se v daném případě jednalo o veřejnou zakázku za stovky milionů Kč, zadavatel svévolně vyloučil nabídku dodavatele z hodnocení a neumožnil dodavateli se proti tomuto kroku bránit.

Výběr provozovatele teplárenské infrastruktury

Pro více zadavatelů jsme administrovali otevřená zadávací řízení na koncese na služby, jejichž předmětem byl dlouhodobý pacht obecní teplárenské infrastruktury. Ve všech případech se nám podařilo vybrat spolehlivého partnera i udržet či dokonce snížit cenu tepelné energie pro koncové odběratele.

Proč do toho jít s námi?

Jsme připraveni vám okamžitě pomoci, a k tomu je tu ještě pár dalších důvodů.

Jak bude naše spolupráce probíhat?

Jsme otevřeni všem formám spolupráce a rádi se přizpůsobíme vašim potřebám. Prioritou je pro nás spokojenost našich klientů a vědomí, že naše práce má smysl.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti