Naše advokátní kancelář dlouhodobě poskytuje komplexní odborné poradenství v oblasti práva veřejných zakázek. Dodavatelům rádi poradíme s tvorbou podkladů pro jejich nabídky v rámci jakéhokoliv druhu i režimu zadávacího řízení. Pomůžeme i se zadávacím řízením pro „dotované“ zadavatele, nebo jej můžeme zcela administrovat namísto zadavatele.

V případě potřeby ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele Vám poradíme s tvorbou námitek či případných podnětů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Cílem naší práce je zajistit našim klientům rovné zacházení, nediskriminaci a transparentní výběr dodavatele.

Z dosavadních služeb naší kanceláře

 • Odborná pomoc při přípravě nabídek do zadávacích řízení, příp. kompletní zpracování nabídky za dodavatele.
 • Administrace zadávacího řízení pro „dotovaného“ zadavatele. Poradenství v oblasti využívání dotačních programů pro soukromý sektor.
 • Posouzení postupu zadavatele či dodavatele a doporučení k následnému postupu.
 • Zpracování námitek, příp. podnětů či návrhů při ochraně proti nesprávnému postupu zadavatele.
 • Analýza přípustnosti změn závazků ze smluv na veřejné zakázky (tzv. vícepráce a méně práce).

Publikační a odborná činnost členů týmu

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

 • Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 1229 s.
 • Veřejné zakázky a koncese. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1032 s.
 • Vztah veřejných zakázek a fair trade. Brno: Na Zemi – společnost pro fair trade, 2011.
 • Průvodce zadáváním veřejných zakázek: nové možnosti zhodnocení veřejných prostředků. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2009, 62 s.
 • Náležitosti nabídky jako návrhu na uzavření smlouvy podle nového zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek. Obchodněprávní revue. 2016, sv. 8, c. 7–8, s. 216–218.
 • The European Union support of Small and medium-sized enterprises in Czech and Slovak Republic. Brno: 1.VZPPP s.r.o., 2015, 111 s.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti