Upravit stránku

Vedle již vydaného nového katalogu odpadů jde o další prováděcí vyhlášku k novému zákonu o odpadech. Upravuje požadavky na soustřeďování, využívání, odstraňování či přepravu odpadů. Stanovuje i povinnosti ve vztahu ke školním sběrům. Pro obce je pak stěžejní část týkající se povinností při nakládání s komunálním odpadem, zde však nedochází k výrazným změnám oproti dosavadním vyhláškám. Odlišnosti jsou však v případě nebezpečných odpadů. Poprvé je v právním předpisu zdůrazněné, že převzetí odpadů od občanů musí být prováděno za asistence obsluhy. Důvodem je, aby nedocházelo pro manipulaci s odpadem k ohrožení životního prostředí nebo lidského zdraví.

Nahoru