Upravit stránku

Dne 1. června 2021 nabývá účinnosti zákon o evidenci skutečných majitelů, ve kterém ve vztahu k obcím dochází k vyjasnění některých problémů v souvislosti s evidencí skutečných majitelů např. u příspěvkových organizací územních samosprávných celků či u obchodních společností „vlastněných“ obcemi. Výslovně se stanovuje, že územní samosprávný celek či jim zřízená příspěvková organizace ani dobrovolný svazek obcí nemají skutečného majitele. Totéž platí pro právnické osoby, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech obec. Stejný závěr platí i pro obecně prospěšné společnosti a ústavy, jejichž zakladatelem je obec. Doposud provedené zápisy budou smazány automaticky.

Nahoru