Upravit stránku

1. července 2021 nabývá účinnosti novela zákona upravujícího zkoušky odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která by měla přispět k zefektivnění práce zkušebních komisařů řidičů a zjednodušit provádění zkoušek z praktické jízdy, stejně tak by mělo dojít ke zjednodušení procesu provádění opakovaných zkoušek. Na teoretické zkoušce například nebude muset být přítomen učitel autoškoly, zároveň se prodlužuje doba pro možnost zkoušku opakovat z 6 na 12 měsíců.

Nahoru