Upravit stránku

Na webových stránkách epravo.cz je uveřejněn článek koncipienta naší kanceláře Mgr. Petra Malíška na téma „Příkaz soudu a nadřízeného orgánu k poskytnutí požadované informace". V článku se dozvíte, jak novela č. 111/2019 Sb., kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, přinesla nový institut, tzv. informační příkaz. Informační příkaz jako další z řady přináší do rozhodování ve veřejné správě apelační princip, který by měl dle tvrzení zákonodárce v tomto případě plnit úkol zefektivnění dodržování a vymáhání práva na informace.

Mgr. Petr Malíšek
Mgr. Petr Malíšek
Nahoru