právnická firma roku 2017
právnická firma roku 2016
právnická firma roku 2015
Stručně z KVB
Naši právníci spoluautory komentáře k novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

V říjnu loňského roku se ve spolupráci se společností epravo.cz naše advokátní kancelář organizovala konferenci Nové přestupkové právo, na níž vystupovali též naši právníci...

Share
Naši právníci spoluautory významné mezinárodní publikace věnované právu na přístup k informacím

V návaznosti na aktivní účast našich právníků v roce 2017 (39. ročník této konference) i v roce 2016 (38. ročník této konference) na významné mezinárodní konferenci věnované veřejné správě EGPA...

Share
Naši právníci v červnu dosáhli dvou významných úspěchů před soudy

Naši právníci v průběhu měsíce června dosáhli dvou významných úspěchů před soudy, a to jednak u Nejvyššího soudu České republiky v civilním sporu a jednak u Krajského soudu v Ostravě...

Share
Stanislav Kadečka opět jmenován členem Skupiny nezávislých expertů

V roce 2015 se partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. stal jakožto historicky první zástupce České republiky členem Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy...

Share
Zkušenosti z praxe
Podpora sportovních klubů v obci a péče řádného hospodáře

Několik klientů se na nás v poslední době obrátilo s žádostmi o právní pomoc ve věci sportovních klubů v obci. V jednom z případů jsme řešili složité majetkoprávní vztahy k pozemkům...

Share
Kvalitní plánovací smlouva je základ

Zdá se, že stále více našich klientů z řad obcí si uvědomuje, že uzavření dobré plánovací smlouvy, řešící veškeré právní aspekty investiční výstavby v obci, pokud jde o vzájemná práva a povinnosti investora...

Share
Náhrady za změnu územního plánu

Stále častěji se naši klienti musejí potýkat s požadavky vlastníků pozemků zasažených změnou územního plánu, kteří po obci požadují náhradu za zásah do jejich vlastnického práva...

Share
Problematika černých skládek ve vztahu k podzemním vodám

Často řešenou problematikou v obcích jsou černé skládky, a to i menšího rozsahu. V současnosti jsme se zabývali problematikou černé skládky na pozemku občana jedné obce, která obsahovala...

Share