Pravnik_roku_ikony11
právnická firma roku 2017
právnická firma roku 2016
právnická firma roku 2015
Stručně z KVB
IV. Právní konference Svazu měst a obcí České republiky

Ve dnech 6. až 8.2. se v Kongres hotelu Jezerka na Seči pod záštitou ministra spravedlnosti uskutečnila již IV. Právní konference Svazu měst a obcí ČR, kterou uspořádala KVB advokátní kancelář.

Share
Tomáš Hrstka advokátem

Dne 4. února 2019 složil s prospěchovým stupněm „výtečně“ advokátní zkoušku advokátní koncipient Mgr. Tomáš Hrstka. Je to nejen velký osobní úspěch Mgr. Hrstky, ale také pocta jeho školiteli...

Share
Lukáš Rothanzl přednášel na konferenci Právo ve veřejné správě 2018

Vedoucí advokát Mgr. Lukáš Rothanzl se dne 13. listopadu 2018 zúčastnil, jako přednášející konference Právo ve veřejné správě 2018. Pokračování této konference proběhne...

Share
Stanislav Kadečka a Jan Brož přednášeli úředníkům Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož i v letošním roce přednášeli úředníkům Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to dne 13. listopadu v prostorách krajského úřadu. ...

Share
Zkušenosti z praxe
Dřeviny ohrožující místní komunikaci

Naše kancelář se zabývala problematikou dřevin ohrožujících místní komunikace v obci. Vlastník těchto pozemků se o ně nestaral a v tomto nevlídném a větrném počasí hrozilo spadnutí dřevin, které jsou součástí pozemku...

Share
Smlouva o dílo na rozšíření čistírny odpadních vod

Naše kancelář v současné době spolupracuje s obcí, která chystá velkou investici do své technické infrastruktury. Konkrétně je připravováno rozšíření čistírny odpadních vod za účelem pokrytí nároků plynoucích z výrazného nárůstu počtu obyvatel.

Share
Povinná evidence skutečných majitelů právnických osob

V současné době se na nás v hojné míře obrací klienti z řad obcí ve věci tzv. povinné evidence skutečných majitelů právnických osob. Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti některá...

Share
Ne vždy je vhodné smlouvy dodržovat

V 90. letech 20. století a na přelomu tisíciletí byly v mnoha obcích budovány bytové domy v rámci různých dotačních programů ze státního rozpočtu. Jednotlivé obce k výstavbě přistupovaly odlišně.

Share