právnická firma roku 2017
právnická firma roku 2016
právnická firma roku 2015
Stručně z KVB
Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili zasedání Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy ve Štrasburku

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se za Českou republiku zúčastnili i v letošním roce zasedání Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy...

Share
Stanislav Kadečka vystoupil na konferenci věnované rekodifikaci civilního práva procesního

Advokát a partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. se dne 14. září 2018 zúčastnil III. konference k novému civilnímu řádu soudnímu pořádané Ministerstvem spravedlnosti České republiky. ...

Share
Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili jubilejního 40. ročníku významné mezinárodní konference věnované veřejné správě „EGPA 2018“

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se i v letošním roce zúčastnili, tentokráte jubilejního 40. ročníku, mezinárodní konference Evropské skupiny pro veřejnou správu...

Share
Naši právníci spoluautory komentáře k novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

V říjnu loňského roku se ve spolupráci se společností epravo.cz naše advokátní kancelář organizovala konferenci Nové přestupkové právo, na níž vystupovali též naši právníci...

Share
Zkušenosti z praxe
Přístup k pozemkům

Několik našich klientů se na nás v poslední době obrátilo s žádostmi o právní pomoc ve věci přístupnosti pozemků.V jednom z případů jsme řešili situaci, která se může stát kterékoliv obci. ...

Share
Nárok na odchodné

V souvislosti s blížícími se komunálními volbami se na nás naši klienti obrací čím dále častěji s dotazem, zda a případně za jakých okolností jim může s koncem funkčního období náležet odchodné...

Share
Podpora sportovních klubů v obci a péče řádného hospodáře

Několik klientů se na nás v poslední době obrátilo s žádostmi o právní pomoc ve věci sportovních klubů v obci. V jednom z případů jsme řešili složité majetkoprávní vztahy k pozemkům...

Share
Kvalitní plánovací smlouva je základ

Zdá se, že stále více našich klientů z řad obcí si uvědomuje, že uzavření dobré plánovací smlouvy, řešící veškeré právní aspekty investiční výstavby v obci, pokud jde o vzájemná práva a povinnosti investora...

Share