Upravit stránku

Naše specializace

Územní samospráva

Tým odborníků zastřeší celé spektrum činností

Veřejné zakázky

Cílem naší práce je rovný přístup a transparentnost

Stavební právo

Řízení a postupy dle stavebního zákona

Správní řízení

Tato činnost zasahuje do všech právních odvětví

Příprava smluv

Od jednoduché kupní smlouvy po dokumenty na míru

Vedení sporů

Hájíme klienta před soudy správními i civilními

Energetické právo

Licence a podpora výrobcům elektřiny

Správní trestání

Jsme přítomni již při kontrolních úkonech

Životní prostředí

Víme jak prolnout podnikání a právo životního prostředí

Problematika daní a dotací

Všechny druhy daní a dotací

Školské právo

Vedení škol pomůžeme v běžné agendě i ve sporech

Legislativní proces

Náš tým má jak teoretické, tak i praktické zkušenosti

Stručně z KVB

30. 12. 2021
Novely pracovněprávních předpisů...

Navyšuje se minimální mzda vč. zaručené mzdy, platové tabulky v rámci nařízení o platových poměrech a současně se nově ve vyhlášce o ZOZ úředníků územních samosprávných celků v rámci přílohy stanovují...

27. 12. 2021
Náhrada nemajetkové újmy za průtahy ve správním řízení...

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu se ve svém rozsudku ze dne 9. 12. 2020, sp. zn. 31 Cdo 2402/2020, zabýval otázkou možné náhrady nemajetkové újmy za průtahy ve správním řízení, a konstatoval, že právo na projednání věci...

17. 12. 2021
Novela přestupkových zákonů...

Nejvíce zmiňovanou změnou v rámci této novely je zavedení nové skutkové podstaty, kterou může osoba naplnit tím, že vnese na organizované sportovní utkání pyrotechnický výrobek nebo v místě takového utkání...

Zkušenosti z praxe

21. 12. 2021
Zpřísnění požadavků na energetickou náročnost novostaveb...

Od 1. 9. 2021 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti

...

24. 11. 2021
Zaměstnanec obce (ne)podílející se na výkonu správních činno...

Ze strany jedné z našich klientských obcí se nám dostalo žádosti o posouzení toho, zda

...

20. 10. 2021
Zvýhodnění místních mladých občanů při prodeji pozemků...

Častým dotazem, se kterým se klienti z řad obcí na nás obracejí, je dotaz, zda obce mohou

...

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti