Upravit stránku

Naše specializace

Územní samospráva

Tým odborníků zastřeší celé spektrum činností

Veřejné zakázky

Cílem naší práce je rovný přístup a transparentnost

Stavební právo

Řízení a postupy dle stavebního zákona

Správní řízení

Tato činnost zasahuje do všech právních odvětví

Příprava smluv

Od jednoduché kupní smlouvy po dokumenty na míru

Vedení sporů

Hájíme klienta před soudy správními i civilními

Energetické právo

Licence a podpora výrobcům elektřiny

Správní trestání

Jsme přítomni již při kontrolních úkonech

Životní prostředí

Víme jak prolnout podnikání a právo životního prostředí

Problematika daní a dotací

Všechny druhy daní a dotací

Školské právo

Vedení škol pomůžeme v běžné agendě i ve sporech

Legislativní proces

Náš tým má jak teoretické, tak i praktické zkušenosti

Stručně z KVB

29. 04. 2021
Zákon o kompenzačním bonusu...

V souvislosti s kompenzačním bonusem zákon obsahuje i opatření zmírňující dopady do rozpočtů obcí, kdy jim přiznává příspěvek ze státního rozpočtu za každé bonusové období...

12. 04. 2021
Zákon o mimořádném příspěvku v karanténě...

Zákon zakotvuje příspěvek, který se poskytuje při karanténě nařízené zaměstnanci, jemuž vznikl nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny...

07. 04. 2021
Lukáš Váňa členem Skupiny nezávislých expertů pro Evropskou ...

Začátkem března byl partner naší advokátní kanceláře JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. jmenován členem Skupiny nezávislých expertů pro Evropskou chartu místní samosprávy.

Zkušenosti z praxe

20. 04. 2021
Uzavírání smluv in-housového subjektu s (pod)dodavateli bez ...

Na naši advokátní kancelář se obrátilo město s otázkou, zda je možné, aby městem...

25. 03. 2021
Nárok místostarosty na zástupné...

V důsledku stále pokračující pandemie koronaviru, která se nevyhýbá ani představitelům...

22. 02. 2021
Kvalifikovaná žádost o informace podaná zastupitelem...

Pro našeho dlouholetého klienta řešíme případ, kdy „opoziční“ zastupitel obce...

Nahoru