Úspěšná personální práce KVB: výtečný Jan Brož

S radostí dnes sdělujeme našim klientům i dalším příznivcům, že dne 3. září 2019 složil další náš advokátní koncipient, Mgr. Jan Brož, advokátní zkoušku s...

Advokát a partner naší advokátní kanceláře, JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., byl pozván na setkání zástupců velkých českých měst. Toto setkání se uskutečnilo v Praze na základě iniciace náměstka primátora hl. m. Prahy a radního pro oblast územního rozvoje a územního plánu doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka dne 5. června 2019 v Rezidenci primátora.

Náš právník JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., dlouhodobě, vedle advokacie a své akademické činnosti, působí v Legislativní radě vlády České republiky a též v rozkladových komisích (rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a rozkladové komise České národní banky), a to jako aktivní a viditelný člen všech těchto poradních orgánů.

Jan Brož se zúčastnil XIII. ročníku konference pro mladé právní vědce COFOLA 2019

Náš právník a současně doktorand na katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity Mgr. Jan Brož se ve dnech 4. až. 6. dubna 2019, obdobně jako v minulých letech, zúčastnili XIII.

Stanislav Kadečka, Lukáš Rothanzl a Jan Brož se zúčastnili XIII. ročníku tradiční konference Správní řád v praxi krajských úřadů

Naši právníci, JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., Mgr. Lukáš Rothanzl a Mgr. Jan Brož se ve dnech 28. až 29. března 2019, stejně jako i v minulých letech,...

Stanislav Kadečka vystoupil na konferenci v Senátu Parlamentu České republiky

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., advokát a partner naší advokátní kanceláře, byl pozván na konferenci Senátu Parlamentu České republiky pořádanou pod záštitou místopředsedy Senátu...

Stanislav Kadečka přednášel primátorům na zasedání Komory statutárních měst SMO ČR

Advokát a partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. se ve dne 14. a 15. března 2019 zúčastnil výjezdního zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí České...

KVB advokátní kancelář trvale klade velký důraz na složení svého strukturovaného expertního týmu, který každodenně s velkým nasazením a pečlivostí poskytuje právní služby našim klientům. I proto dlouhodobě podporujeme sebevzdělávání a různorodou („neadvokátní“) odbornou činnost našich právníků, neboť je to právě snoubení prvotřídního vzdělání, permanentního dalšího vzdělávání, poctivé advokátní praxe a dalších odborných aktivit, kteréžto ...

IV. Právní konference Svazu měst a obcí České republiky

Ve dnech 6. až 8.2. se v Kongres hotelu Jezerka na Seči pod záštitou ministra spravedlnosti uskutečnila již IV. Právní konference Svazu měst a obcí ČR, kterou uspořádala KVB advokátní kancelář.

Tomáš Hrstka advokátem

Dne 4. února 2019 složil s prospěchovým stupněm „výtečně“ advokátní zkoušku advokátní koncipient Mgr. Tomáš Hrstka. Je to nejen velký osobní úspěch Mgr. Hrstky, ale také pocta jeho školiteli...

Lukáš Rothanzl přednášel na konferenci Právo ve veřejné správě 2018

Vedoucí advokát Mgr. Lukáš Rothanzl se dne 13. listopadu 2018 zúčastnil, jako přednášející konference Právo ve veřejné správě 2018. Pokračování této konference proběhne...

Stanislav Kadečka a Jan Brož přednášeli úředníkům Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož i v letošním roce přednášeli úředníkům Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a to dne 13. listopadu v prostorách krajského úřadu. ...

KVB advokátní kancelář se opět zařadila mezi nejúspěšnější právnické firmy

Dne 5. listopadu 2018 se v pražském paláci Žofín opět oceňovaly nejúspěšnější právnické firmy roku 2018. Záštitu nad letošním ročníkem převzalo Ministerstvo spravedlnosti ČR...

KVB advokátní kancelář organizovala společně se společností EPRAVO.CZ konferenci k novému přestupkovému právu

23. října 2018 se v prostorách hotelu Grand Majestic Plaza v Praze uskutečnil již druhý ročník konference k novému přestupkovému právu, jejíž historie se začala psát v loňském roce. ...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili zasedání Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy ve Štrasburku

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se za Českou republiku zúčastnili i v letošním roce zasedání Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy...

Stanislav Kadečka vystoupil na konferenci věnované rekodifikaci civilního práva procesního

Advokát a partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. se dne 14. září 2018 zúčastnil III. konference k novému civilnímu řádu soudnímu pořádané Ministerstvem spravedlnosti České republiky. ...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili jubilejního 40. ročníku významné mezinárodní konference věnované veřejné správě „EGPA 2018“

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se i v letošním roce zúčastnili, tentokráte jubilejního 40. ročníku, mezinárodní konference Evropské skupiny pro veřejnou správu...

Naši právníci spoluautory komentáře k novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

V říjnu loňského roku se ve spolupráci se společností epravo.cz naše advokátní kancelář organizovala konferenci Nové přestupkové právo, na níž vystupovali též naši právníci...

Naši právníci spoluautory významné mezinárodní publikace věnované právu na přístup k informacím

V návaznosti na aktivní účast našich právníků v roce 2017 (39. ročník této konference) i v roce 2016 (38. ročník této konference) na významné mezinárodní konferenci věnované veřejné správě EGPA...

Naši právníci v červnu dosáhli dvou významných úspěchů před soudy

Naši právníci v průběhu měsíce června dosáhli dvou významných úspěchů před soudy, a to jednak u Nejvyššího soudu České republiky v civilním sporu a jednak u Krajského soudu v Ostravě...

Stanislav Kadečka opět jmenován členem Skupiny nezávislých expertů

V roce 2015 se partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. stal jakožto historicky první zástupce České republiky členem Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy...

Lukáš Váňa a Václav Chmelík se aktivně zúčastnili Právní konference Svazu měst a obcí ČR

Ve dnech 26. – 27. dubna 2018 proběhl v areálu brněnského výstaviště v pořadí již třetí ročník celostátní Právní konference Svazu měst a obcí České republiky, jíž se i tentokrát se svými příspěvky...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili mezinárodní vědecké konference „Bratislavské právnické fórum 2018“

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se ve dnech 22. až 23. února 2018 aktivně zúčastnili mezinárodní vědecké konference „Bratislavské právnické fórum 2018“...

Stanislav Kadečka očima statistik jako nadprůměrný advokát

Spolek DATOS – data o spravedlnosti sbírá informace z databází rozhodnutí vrcholných soudů v České republice, a to Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu. ...

Stanislav Kadečka se zúčastnil konference věnované obecně závazným vyhláškám obcí

Advokát a partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. se dne 12. prosince 2017 zúčastnil konference (semináře) pořádané Ministerstvem vnitra České republiky. ...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili mezinárodní vědecké konference „Nová právna úprava správneho trestania“

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se dne 10. listopadu 2017 aktivně zúčastnili mezinárodní konference „Nová právna úprava správneho trestania“ pořádané...

Právnická firma roku 2017

V pondělí 6. 11. 2017 ve večerních hodinách se v pražském Paláci Žofín konal slavnostní galavečer ku příležitosti předávání ocenění v rámci prestižního žebříčku právnických firem...

Stanislav Kadečka a Jan Brož jako spoluautoři komentáře k novému přestupkovému zákonu se zúčastnili konference Nové přestupkové právo v Praze

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se dne 31. října 2017 zúčastnili prvního ročníku konference "Nové přestupkové právo", jež ve spolupráci se společností epravo.cz, a.s. organizovala...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili zasedání Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy ve Štrasburku

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se za Českou Republiku zúčastnili i v letošním roce zasedání Skupiny nezávislých expertů na Evropskou chartu místní samosprávy...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili 39. ročníku významné mezinárodní konference věnované veřejné správě „EGPA 2017“

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se zúčastnili 39. ročníku mezinárodní konference Evropské skupiny pro veřejnou správu Mezinárodního institutu správních věd...

Václav Chmelík doktorem práv

Václav Chmelík – advokátní koncipient KVB advokátní kanceláře složil dne 27. 6. 2017 úspěšně státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili zasedání Byra Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se zúčastnili zasedání Byra Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy, jež se uskutečnilo...

Stanislav Kadečka poskytl rozhovor pro pořad Týden v justici vysílaný Českou televizí

Partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. poskytl dne 4. června 2017 rozhovor pro pořad Týden v justici vysílaný Českou televizí. Česká televize se na S. Kadečku obrátila jako na...

Stanislav Kadečka a Jan Brož se zúčastnili mezinárodní konference Olomoucké právnické dny, sekce věnované rekodifikaci správního trestání

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se ve dnech 18. – 19. května 2017 aktivně zúčastnili mezinárodní konference Olomoucké právnické dny...

Nový komentář k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Kolektiv autorů z řad právníků naší advokátní kanceláře zpracoval komentář k zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. malá rozpočtová pravidla)...

Michal Bouška advokátem

Dne 4. dubna 2017 složil s vyznamenáním advokátní zkoušky advokátní koncipient Mgr. et Mgr. Michal Bouška a navázal tak na svůj studijní úspěch z dob vysokoškolského studia...

Stanislav Kadečka a Jan Brož přednášeli úředníkům krajských úřadů a ministerstev a posléze českým podnikovým právníkům

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. a Mgr. Jan Brož se v průběhu posledního měsíce postupně osobně aktivně zúčastnili XI. ročníku konference...

Tomáš Hrstka přednášel o problematice veřejných zakázek souvisejících s veřejným osvětlením

Právník KVB advokátní kanceláře s.r.o. – Mgr. Tomáš Hrstka – vystoupil dne 15. března 2017 na konferenci zasvěcené problematice veřejného osvětlení CANDELA 2017...

Stanislav Kadečka byl hostem České televize

Vedoucí partner KVB advokátní kanceláře s.r.o. JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., byl hostem České televize v pořadu Týden v justici, který byl odvysílán v neděli 26. února 2017...

Naši právníci přednášeli na celostátní Právní konferenci Svazu měst a obcí ČR

Již druhého ročníku významné celostátní Právní konference, která se pod záštitou Ministerstva spravedlnosti konala ve dnech 19. a 20. ledna 2017 na brněnském výstavišti...

Naši odborníci společně s portálem epravo.cz připravili online kurzy zabývající se správním právem

Naši právníci JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D., Mgr. Lukáš Rothanzl a JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. společně s portálem epravo.cz připravili online kurzy...

Velmi doporučovaná právnická firma roku 2016

Dne 7. listopadu 2016 proběhlo ve večerních hodinách v Paláci Žofín v Praze slavnostní vyhlášení devátého ročníku prestižního žebříčku právnických firem Právnická firma roku 2016, nad nímž i letos...

Právnická firma roku 2015

V pondělí 9. 11. 2015 ve večerních hodinách se v Praze v Hotelu International sešli zástupci nejlepších advokátních kanceláří z České republiky, aby se zúčastnili vyhlášení letošního ročníku žebříčku...

2013 Caribbean Urban Forum: (R)Evolution, Port of Spain – Trinidad & Tobago

15. března 2013 - přednáška JUDr. Stanislava Kadečky, Ph. D. na téma: "Local Self-Government and its Topics in the Context of Central Europe in the 21st Century: The example of Czech and Slovak Republics." ...

Změna názvu advokátní kanceláře

Dne 15. března 2013 došlo ke změně názvu advokátní kanceláře z AKSK advokátní kancelář, JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. na KVB advokátní kancelář s.r.o. ...