Pravnik_roku_ikony11
právnická firma roku 2017
právnická firma roku 2016
právnická firma roku 2015
Poskytované služby
Správní řízení

Máme bohaté zkušenosti v oblasti správního řízení. Poskytujeme klientům konzultace a právní pomoc před zahájením správního řízení a po jeho zahájení zastupujeme klienty – účastníky řízení před správními orgány při jednotlivých procesních úkonech ve všech fázích správního řízení.

  Více  

Soudní řízení

Právníci naší kanceláře mají také dlouholeté zkušenosti z oblasti sporné agendy, tedy se zastupováním klientů před soudy všech stupňů, a to jak před soudy správními, tak před soudy civilními. Nemalých úspěchů jsme dosáhli též v řízení před Ústavním soudem ČR.

  Více  

Správní trestání

Můžete se na nás obrátit rovněž v oblasti správního trestání. Naši odborníci zastupují klienty při kontrolních úkonech před zahájením správního řízení i ve všech fázích přestupkového řízení, a to napříč různými právními odvětvími. Výsledkem naší práce může být dosažení úplné beztrestnosti či alespoň zmírnění dopadů sankce na klienta.

  Více  

Stavební právo

Klienty pravidelně provázíme od počátečních úvah o výstavbě až po získání potřebných povolení dle stavebního zákona. Taktéž agenda územního plánování tvoří významnou součást námi poskytovaných služeb.

  Více  

Energetické právo

Klienty zastoupíme zejména v řízení o žádosti o udělení všech typů licencí udělovaných dle energetického zákona či v rámci řízení o zrušení licence vedeném před Energetickým regulačním úřadem. Kromě toho se komplexně zabýváme právními otázkami podpory poskytované výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů.

  Více  

Právo životního prostředí

Naše klienty zastupujeme i při ochraně a prosazování jejich zájmů v oblastech regulovaných právem životního prostředí. Máme bohaté zkušenosti zejména s odpadovým hospodářstvím, problematikou ochrany přírody a krajiny, či procesy EIA, SEA.

  Více  

Územní samospráva

Náš tým má také bohaté zkušenosti v oblasti práva územních samospráv, jelikož poskytujeme právní poradenství velkému počtu obcí a měst. Díky tomu jsme schopni poskytnout klientům odbornou pomoc zejména v souvislosti s rozhodovací praxí jednotlivých orgánů územních samosprávných celků.

  Více  

Veřejné zakázky

Poskytujeme komplexní odborné poradenství v oblasti veřejných zakázek. Vyhotovíme Vám veškeré podklady pro úspěšné zvládnutí zadávacího řízení. Náš odborný tým je rovněž připraven administrovat celou zakázku za Vás.

  Více  

Problematika dotací

K dispozici budete mít komplexní právní poradenství v oblasti dotací, jak z národních zdrojů, tak z fondů Evropské unie. Nabízíme Vám revizi dotačních podmínek, v případě problémů s již poskytnutou dotací, též zastupování v těchto řízeních.

  Více  

Školské právo

Využít můžete právní poradenství v oblasti školského práva. Jsme připraveni poskytnout odbornou pomoc při zřizování školy, při jmenování a odvolávání ředitele školy, či s rozhodovací praxí ředitele školy, včetně zastupování ve sporech v této oblasti.

  Více  

Problematika svobodného přístupu k informacím

Odborně Vám pomůžeme vyřešit veškeré otázky související s problematikou přístupu k informacím, jak dle zákona o svobodném přístupu k informacím či zákona o právu na informace o životním prostředí, tak dle zákona o obcích.

  Více  

Legislativní proces

Svým klientům nabízíme zejména výklad a hodnocení připravované či nové legislativy s důrazem na potenciální i faktické dopady zmíněných právních předpisů na klienta. Tyto služby jsme schopni nabídnout zejména díky zkušenostem členů našeho týmu, kteří se podíleli či stále podílejí na vzniku různých právních předpisů.

  Více